نماد علامت سوال

سوالات مربوط به ثبت نام

۱- درکدامیک از پایه های ابتدایی در حال حاضر می توانیم ثبت نام کنیم ؟

با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محتوای درسی پایه اول ابتدایی آماده  شده و شما قادر خواهید بود از اواسط مهر ماه ثبت نام نمایید .

۲ – سایر پایه ها امسال قابل ثبت نام نیستند ؟

سایر پایه ها بشکل پکیج های آماده برای هر درس بطور جداگانه قابل دسترسی خواهد بود .

۳ – چگونه ثبت نام کنیم   ؟

با خرید بسته دوره ها اکانتی به نام فرزندتان ایجاد می شود و دسترسی به دوره ها باز می شود .

۳ – آیا دوره ی اول به دانش آموزان پایه دوم کمک می کند  ؟

بله . با این دوره مرور کاملی بر سال تحصیلی قبل خواهند داشت .

۳ – چه دروسی در دوره ی پایه اول وجود دارد  ؟

در پایه اول  فارسی ( بدون نگارش ) ریاضی و علوم . کلیه دروس با تمرینات آن بصورت تعاملی می باشد .

۴ – فیلم های آموزشی شامل چه مباحثی است  ؟

فیلم های آموزشی مباحث را کامل تر بیان کرده است و اطلاعات بیشتری در اختیار دانش آموزان قرار داده است .